Kronika Třtice

  Úvod  
  Kronika Třtice
    1835 - 1947
    1948 - 1995
    1996 - 2006
    2007 - ... ...
 
  Elektronická kronika
    1835 - 1995
    1996 - 2006
    2007 - ... ...
 
  Vítání občánků  
  Napsali o nás  
  Zajímavosti
    Historické texty
    Počet obyvatel
    Představitelé obce
    Nové domy
    Platidla
    ▫ Zboží před r. 1989
 
  Fotogalerie  
  Kontakt  
     

 

     Představitelé  obce  od  roku  1833

 

  doba působnosti jméno  bydliště  
  1833 - 1847 Josef  Sailer čp. 38  
  1847 (jen 10 měsíců) František Somol čp. 10  
  1847 Josef Kořán čp. 11  
  1886 – 1889 Antonín Rosenbaum čp. 1                rolník
  1889 František Sailer    
  1895 – 1902 Antonín Bychrt čp. 67  
  1902 – 1911 František Sailer čp. 38  
  1911 – 1914 Václav Fousek čp. 48          mlynář na Bucku
  1914 – 1919 František Pošta čp. 20  
  1919 – 1923 – 1927 Stanislav Uhlík čp. 114  
  1928 – 1932 Bohumil Holík čp. 150  
  1932 –1938  Stanislav Uhlík čp. 157  
  1938 Josef Pošmourný    
  1938 – 1945 Josef Hejda čp. 8,  zemědělec
  1945 Jaroslav Pošta čp. 130  
  1. 6. 1945 – 1952 Antonín Urban čp. 138 horník
  1952 – 1958 Rudolf Pavlíček čp. 147 předseda KSČ
  1958 – 1966 Bohumil Horáček    
  1966 - 1969 Antonín Urban    
  1969 - 1976 Karel Just čp. 74  
  1976 – 1986  Zdeněk Videman čp. 34
 
  1986 – 1990 Jan Ryšavý čp. 164
 
  1990 – 2014 Ing. Luboš Hejda čp. 173
 
 

                             

 

  2014 – ........  Ing. Pavel Ryba čp. 79

 

 

nahoru