Kronika Třtice

  Úvod  
  Kronika Třtice
    1835 - 1947
    1948 - 1995
    1996 - 2006
    2007 - ... ...
 
  Elektronická kronika
    1835 - 1995
    1996 - 2006
    2007 - ... ...
 
  Vítání občánků  
  Napsali o nás  
  Zajímavosti
    Historické texty
    Počet obyvatel
    Představitelé obce
    Nové domy
    Platidla
 
  Fotogalerie  
  Kontakt  
     

 

    Elektronická kronika

 

Přepis kroniky je doslovný -   tzn. v dnešní době s gramatickými chybami
 
Události, které se přímo týkají obce Třtice jsou psány tučně 
 
V pravém sloupci je číslo strany kroniky originální
 
Poznámky ke kronice originální  
 
Strany 3 – 11 (1826-1836 – kronikář Václav Posledník) jsou psány „kurentem“, který do dnešní písemné podoby převedl Ing. Josef Hejda
 
V originální kronice jsou na třech místech vyříznuty listy, a to:
mezi str. 182-183 (rok 1950)
mezi str. 206-207 (rok 1956)
mezi str. 220-221 (rok 1958)

(pozn. přepisovatele: text souvisle navazuje)

 

nahoru